Fraternitat Jesus Caritas (Francia)

Misioneras Seculares Combonianas (Italia)
24 febrero, 2018
Pro Ecclesia (Marruecos)
24 febrero, 2018

FRATERNITAT JESUS CARITAS (FRANCIA)

Eulàlia Guarro i Vendrell (Delegada)
Avgda. Dels Til-lers, 29
08530 LA GARRIGA (Vallès Oriental)
Telf. 938605352
http://www.fraternitejesuscaritas.org/